ביטוח משכנתא

כוכב: 1כוכבים: 2כוכבים: 3כוכבים: 4כוכבים: 5 (6 הצבעות, ממוצע : 4.33 out of 5)
Loading...

כאשר הינך מבקש לקחת משכנתא לצורך רכישת דירה או בית,או לצורך שיפוץ נכס קיים, במרבית המקרים תחוייב ע"י הגוף

המלווה לערוך ביטוח משכנתא הכולל ביטוח חיים וביטוח של המבנה. ביטוח החיים מעניק כיסוי להחזר יתרת ההלוואה
למלווה במקרה מוות של הלווה לפני שהסתיימו תשלומי המשכנתא לבנק. ביטוח מבנה מעניק כיסוי במקרים בהם נגרם
נזק פיזי לדירה (כמו אש,נזקי מים, נזקי טבע,רעידת אדמה).

ביטוח חיים למשכנתא 
עריכת ביטוח חיים למשכנתא הינה בד"כ תנאי מוקדם לקבלת הלוואה מובטחת במשכנתא.
ביטוח חיים למשכנתא נועד להבטיח שבמקרה פטירה של אחד או יותר מן הלווים, שהינו מבוטח
בביטוח החיים למשכנתא, המלווה יקבל את יתרת סכום ההלוואה שנותרה לתשלום, כפי שהיא
מוגדרת בתנאי הפוליסה קיומו של מקור למימון יתרת החזר המשכנתא, במקרה פטירה של הלווה,
מגן על בני משפחתו, אשר אינם חייבים להמשיך ולשאת בתשלומי המשכנתא, ויש לו חשיבות גדולה
במיוחד כאשר הלווה היה מי שנשא בעול הפרנסה השוטפת של המשפחה.
ביטוח החיים במסגרת ביטוח משכנתא הוא ביטוח מסוג ריסק בלבד שאינו כולל מרכיב של חיסכון.
כלומר, ביטוח משכנתא מקל על משפחתה במקרה מוות, בהשלמת פירעון המשכנתא ותו לא. ביטוח
ה אינו אמור להחליף את ביטוח החיים הרגיל, שנועד להגן על בטחונה הכלכלי של המשפחה ולשמור
על רמת החיים במקרה שבו מגיע המבוטח לגיל הפרישה המוסכם בפוליסה או במקרה של פטירה.

ביטוח מבנה למשכנתא 
חלק זה של ביטוח משכנתא מתייחס למקרים בהם נגרם נזק פיזי לדירה. במידה וייגרם נזק למבנה
המכוסה בפוליסה, חברת הביטוח תשא בהוצאות להשבת המבנה לקדמותו והמבוטח לא יישא
בעלויות התיקון הכבדות.
כיוון שברוב המקרים הנכס משמש בטוחה לבנק, ביטוח הנכס מאפשר לשמור על שלמות הנכס
לכל אורך חיי ההלוואה.
תעריף ביטוח המבנה: תעריף הביטוח הממוצע בבנקים עומד על 0.018% לחודש (0.22% לשנה).

היכן ניתן לעשות ביטוח משכנתא 

ניתן לעשות ביטוח משכנתא הן דרך הבנק והן דרך חברות ביטוח פרטיות. האפשרות לעשות
ביטוח משכנתא אצל חברות ביטוח פרטיות הוביל לתחרות בשוק ביטוחי המשכנתא לכן אנשים רבים
בוחרים דווקא בחברות ביטוח פרטיות ופחות אנשים בוחרים בבנק. מומלץ מאוד לברר היטב היכן
מוצעים המחירים הטובים ביותר והזולים ביותר. יש טעם לבדוק גם בבנקים ולהשוות, למרות שמחירי
ביטוח המשכנתא בבנקים הם אחידים למדי. בנוסף חשוב מאוד לברר מהו היקף הביטוח המוצע בכל
חברת ביטוח כמו גם בבנקים. המטרה היא כמובן להשיג ביטוח משכנתא שיכסה כמה שיותר נזקים
ומקרים במחירים הכי זולים.

פרמיית ביטוח המשכנתא 

תשלומי ביטוח משכנתא יכולים להיות קבועים לכל התקופה ("פרמיית משכנתא קבועה") או לחילופין
יכולים להשתנות ("פרמיית משכנתא משתנה)".
פרמיית ביטוח משכנתא משתנה הינה פרמיה העשויה להשתנות מפעם לפעם. במקרים רבים פרמיה
זו תראה כמשתלמת יותר שכן התשלום הראשוני מוזל יותר מאשר תשלום הפרמיה הקבועה, אולם
חשוב לציין כי בפרמיה מסוג זה קיימת בעייתיות שכן ישנו קושי לעקוב אחר השינויים בה לטווח ארוך.
פרמיית ביטוח משכנתא קבועה לעומת זאת הינה פרמיה יציבה וקבועה המשתנה רק בשל היותה
צמודה למדד המחירים לצרכן.
פרמיית ביטוח החיים למשכנתא נקבעת על פי פרמטרים שונים כגון גיל , מצב בריאותי, עיסוק,
תחביבים, מין והעישון.

TV - אומגה
 • clal
 • danar
 • otsar
 • mercantil
 • habeinleumi
 • jerusalem
 • mizrahi
 • igud
 • mishkan
 • leumi
 • discount
נגישות
נגישות