מסלולים וריביות

כוכב: 1כוכבים: 2כוכבים: 3כוכבים: 4כוכבים: 5 (1 הצבעות, ממוצע : 5.00 out of 5)
Loading...
משכנתא, ככל הלוואה, מתומחרת בריבית מסוימת. עם זאת, שלא כמו הלוואות אחרות למגזר הפרטי, שוק המשכנתאות מתאפיין במספר מסלולים גדול יחסית. המסלולים הללו נגזרים מן פרמטרים מסוימים (שיטת ההחזר, ההצמדה למדד) ושעל-פיהם מתאפיינים סוגי משכנתאות שונים.
שיעור הריבית ותקופות הפריסה של המשכנתא נקבעים על-פי המסלול המסוים שבמסגרתו המשכנתא ניתנת.
בשל המנגנונים השונים לחישוב הריבית החודשית, קיימות במסלולים השונים עמלות שונות על פירעון מוקדם של ההלוואה. חלק מהעמלות משותפות לכל המסלולים.
המסלולים הנפוצים שהבנקים מציעים

בנקים מציעים מסלולי משכנתאות שונים ואף מאפשרים ללווים ליטול הלוואה שסכומה הכולל הוא תמהיל של הלוואות שונות ממסלולים שונים. במקרים מסוימים תושפע הריבית שתוצע במסלול מסוים מהמסלולים האחרים בתמהיל. נוסף על כך, יש מסלולים מסוימים שמוצעים רק במסגרת תמהיל.
עמלות פרעון מוקדם חסרונות יתרונות הצמדה מסלול המשכנתא
עמלת היוון בעת פירעון מוקדם כאשר הריבית הממוצעת נמוכה מהריבית על ההלוואה; עמלת ממוצעי מדד ב-15-1 לחודש כאשר הריבית הקבועה גבוהה מהריבית במשק – הלווה מפסיד ודאות בדבר גובה הריבית; כאשר הריבית נמוכה מהריבית במשק – הלווה מרוויח צמודה למדד המחירים לצרכן צמודת מדד בריבית קבועה
אין עמלת היוון בפירעון מוקדם במועדי שינוי ריבית; עמלת ממוצעי מדד ב-15-1 לחודש סיכון של העלאת הריבית בעתיד לפי התנודות במשק; מנגנון שינוי ריבית מורכב סיכוי להורדת הריבית בעתיד לפי התנודות במשק; הריבית תותאם למקובל במשק בכל מצב בעתיד צמודה למדד המחירים לצרכן צמודת מדד בריבית משתנה
אין עמלת היוון ועמלת
ממוצעי מדד
סיכון של עליית ריבית הקרן אינה צמודה, רק הריבית; יתרת הקרן קטנה במהירות בתקופת הפירעון הריבית צמודה לריבית הפריים ולמרווח שנקבע על-ידי הבנק ריבית הפריים
אין עמלת היוון                 ועמלת
ממוצעי מדד
חשיפה לתנודות שער המטבע הזר;
חשיפה לתנודות בריבית על המטבע הזר
יתרון לבעלי הכנסות במטבע חוץ; יתרון כאשר הריביות על מטבע חוץ נמוכות מהריביות על השקל
צמודה לשער מטבע חוץ ולריבית הליבור מטבע חוץ (דולר/יורו/ין)
לפי התמהיל הספציפי סיכונים אפשריים בחלק ממרכיבי ההלוואה פיזור סיכונים ומיזוג יתרונות של מסלולים שונים מגוון הצמדות עפ"י המסלולים הנבחרים מסלולים משולבים ( תמהילי משכנתאות)
* לחץ על המסלול הרצוי על מנת לצפות בפירוט מלא

TV - אומגה
 • clal
 • danar
 • otsar
 • mercantil
 • habeinleumi
 • jerusalem
 • mizrahi
 • igud
 • mishkan
 • leumi
 • discount
נגישות
נגישות